V rámci projektu „Občianska poriadková služba vo Zvolene“ , ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, Operačného programu Ľudské zdroje, Mestská polícia Zvolen občanom Zvolena bližšie predstavuje občianske hliadky a ich pracovnú činnosť v jednotlivých lokalitách.

Na verejný poriadok a bezpečnosť občanov od februára dohliadajú tri dvojčlenné občianske hliadky, ktoré pôsobia v najproblematickejších miestach v meste. Mestská polícia predstavuje občanom Zvolena prvú z troch občianskych hliadok.

Róbert HakeľDušan Kandráč pôsobia v lokalite Pod Pustým hradom. Ich činnosť je zameraná hlavne na prevenciu a zmierňovanie sociálneho vylúčenia, zlepšovanie rizikového správania a dodržiavanie občianskeho spolunažívania obyvateľov miestnej rómskej komunity.

Dohliadajú na čistotu v okolí bytovky, komunikujú s obyvateľmi a poskytujú im základné informácie v oblasti ochrany verejného poriadku. Monitorujú okolie pred železničnou a autobusovou stanicou, park Višňovského a tiež okolie pred obchodným domom Kaufland, kde sa často zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorých upozorňujú na zákaz požívania alkoholu na verejnom priestranstve.

Okrem už uvedeného, sprevádzajú tiež školopovinné deti do a zo školy na autobusovej linke Balkán – Zlatý Potok a zabezpečujú bezpečnosť detí na priechodoch. Sledujú a riešia kritické situácie, kde operatívne kontaktujú Mestskú políciu Zvolen prostredníctvom služobného mobilu. Poukazujú a oznamujú polícii protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie. Preto sa aj samotní občania môžu v prípade potreby obrátiť na občiansku hliadku priamo v teréne.