O zástupcoch vo vyšších územných celkoch sme prvýkrát rozhodovali v roku 2001. V sobotu sa uskutočnia už štvrté voľby do orgánov samosprávnych krajov. Naposledy voľby v našom kraji oslovili 27% potenciálnych voličov, čo bolo najviac v rámci Slovenska.

O čom rozhoduje VÚC?

Banskobystrický samosprávny kraj ročne hospodári s rozpočtom takmer 150 miliónov eur. Jeho hlavné kompetencie, o ktorých volení zástupcovia rozhodujú, sú nasledovné:
– stredné školy,
– sociálne služby,
– regionálna medzimestská doprava,
– správa a údržba ciest II. a III. triedy,
– niektoré kultúrne inštitúcie.

voľbyKedy volíme?

Mesto a obce svojim obyvateľom vopred oznámili dátum, čas a miesto konania volieb, ako aj volebný okrsok a umiestnenie volebnej miestnosti. Tieto, vrátane územnej príslušnosti, nájdete aj na stránke mesta prípadne vašej obce. Vo Zvolene je celkom 40 volebných okrskov. Ich miestnosti sa v sobotu 9. novembra otvoria o 7.00 h a uzatvoria o 22.00 h. V prípade, ak ani jeden z kandidátov na post predsedu BBSK nezíska v prvom kole viac ako 50% podporu, 23. novembra sa uskutoční druhé kolo voľby. V tom sa bude rozhodovať o predsedovi kraja spomedzi dvoch kandidátov, ktorí v prvom kole získajú najvyšší počet hlasov.

Ako volíme?

Volič vo volebnej miestnosti v deň volieb, 9. novembra, dostaneme do rúk dva hlasovacie lístky. Na nich krúžkuje čísla vybraných kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí volič kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený, a teda v prípade Zvolena a volebného volebného obvodu číslo 11 je to najviac päť. V prípade označenia väčšieho počtu kandidátov, je tento hlasovací lístok neplatný.

Koho volíme?

Pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávnych krajov zaregistrovala volebná komisia BBSK 11 kandidátov na predsedu VÚC a 345 kandidátov na poslancov kraja. Župné zastupiteľstvo má celkom 49 poslancov. Zvolenský obvod zastupuje päť poslancov.

Vo volebnom obvode číslo 11, ktorý pokrýva zvolenský okres, sa o hlasy voličov uchádza 30 kandidátov. Dvaja z nich vstupujú do volieb ako nezávislí.

Zoznam kandidátov na predsedu BBSK nájdete tu…

Zoznam kandidátov na poslancov BBSK za Zvolen nájdete tu…

Prvé priebežné výsledky volieb by mali byť známe ešte v sobotu v noci. Oficiálne výsledky následne oznámi krajská volebná komisia.