TS AGEL SK (Martina Pavliková) | 11.9.2020

V Nemocnici Zvolen pokračuje výstavba nového urgentného príjmu

Zvolenská nemocnica pokračuje vo výstavbe úplne nového komplexu urgentného príjmu. Stavbu, ktorá sa začala vlani koncom septembra, pribrzdila pandémia koronavírusu. Aktuálne však už naplno pokračuje a návštevníci nemocnice môžu postup prác sledovať aj navonok.

Ako hovorí technicko-prevádzkový námestník zvolenskej nemocnice Miloš Brtko, stavbu boli nútení dočasne pozastaviť najmä z dôvodu obmedzenia dodávateľských prác zo zahraničia, čo súviselo práve s obmedzeniami prijatými kvôli pandémii koronavírusu. Dodal tiež, že nový urgentný príjem by mal byť hotový budúci rok v lete s oneskorením do troch mesiacov oproti pôvodnému plánu.

Na prvý pohľad je už viditeľná hrubá stavba nového objektu OAIM, realizujú sa rekonštrukčné práce na prízemí, kde vznikne budúci centralizovaný urgentný príjem. Vo výstavbe sú aj operačné sály, ktoré budú umiestnené na prvom poschodí, stavia sa tiež konštrukcia na streche operačného traktu na zastrešenie technológie vzduchotechniky pre nové operačné sály.

,,Doposiaľ sme v nemocnici preinvestovali v rámci uvedenej stavby 1,723 milióna EUR, nákup novej techniky si vyžiadal 979 tisíc EUR, a to na nákup nového RTG, C ramena, artroskopických operačných veží, 2x USG prístroja, operačného mikroskopu, nových lôžok,“ hovorí Brtko.

TRI STAVEBNÉ OBJEKTY NOVÉHO ZVOLENSKÉHO URGENTU:

SO01 –centralizovaný urgentný príjem,

SO02 –  oddelenie  anestézie a intenzívnej medicíny

SO03 – operačné sály (septická, aseptická, super aseptická)

,,Výsledkom modernizácie má byť vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta, lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu zdravotnú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá. ,,Radi by sme aj týmito zásadnými zmenami dosiahli, aby sme boli prvou voľbou pre pacientov v našom regióne.“

Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) a tiež priestor pre expektačné lôžka a diagnostický reťazec – nové CT pracovisko, RTG a USG pracovisko.

Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu. Oddelenie urgentného príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach.

Fotogaléria