Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene po vyše mesačnej prestávke spôsobenej externým znefunkčnením IT techniky opäť otvorilo svoje brány verejnosti. Okrem stálych expozícií sprístupnilo v utorok hneď tri výstavy pripravené v spolupráci s partnerskými inštitúciami.

Ako informuje vedúca múzea Veronika Horská Šebíková, prvá sprístupnená výstava je realizovaná pri významnom jubileu, 175. výročí zvolenia Ľudovíta Štúra za poslanca do uhorského snemu za mesto Zvolen. „LDM sa pri tejto príležitosti rozhodlo priblížiť svojim návštevníkom výstavu z autorskej dielne SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre pod názvom Ľudovít Štúr – od štúdia k činom,“ uvádza Horská Šebíková. „Výstava obohacuje expozíciu venovanú Štúrovi a šľachtickej rodine Ostrolúckych, ktorá bola sprístupnená pri 200. výročí narodenia Ľudovíta Štúra v roku 2015,“ dodáva.

Druhou v poradí je výstava súťažných prác výtvarnej výzvy Život v pralese, ktorá bola pripravená v spolupráci so Správou CHKO – Biosférickej rezervácie Poľana. Výtvarnú výzvu určenú žiakom základných umeleckých škôl (ZUŠ) vyhlásila Správa CHKO Poľana vo februári 2022. Do súťažnej výzvy sa zapojilo 61 detí zo šiestich ZUŠ. Súčasťou výstavy je okrem výtvarných prác aj panelová prezentácia národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales.

Do tretice múzeum vo Zvolene pripravilo výstavu Ako sa hrali naši, ktorá predstavuje výber z unikátnej zbierky historických hračiek z depozitárov Múzea mesta Bratislavy. „Kurátorka zbierky a autorka výstavy Marta Janovíčková vybrala podstatnú časť hračiek detí z bratislavských domácností z obdobia od druhej polovice 19. do konca 20. storočia, ktoré návštevník uvidí na výstave ako autentické exponáty. Výstava je pozvánkou do sveta detí a ukážku toho, ako sa hrali generácie pred nami,“ priblížila Horská Šebíková.