Na stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimírom Maňkom, to potvrdil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Pavel Kravec. „Od 6. marca 2010 nastanú len menšie zmeny, ktoré však súvisia najmä s  náväznosťou spojov. Určite ponecháme tie vlaky, kde nie je možnosť paralelnej autobusovej dopravy a zavedieme i nové spojenia. Predĺžime trasu expresu Hron v piatok z Bratislavy cez Banskú Bystricu do Brezna a v nedeľu v opačnom smere,“ vysvetlil. Hlavnou témou spoločného rokovania bola budúcnosť regionálnej dopravy.

Hlavná železničná stanica v Banskej Bystrici. Foto: Michal Harťanský

Obaja predstavitelia  sa zhodli, že najlepším riešením je vybudovanie integrovaného dopravného systému. „Bude potrebná koordinácia jednotlivých spojov v kraji. Musíme sa dohodnúť, že buď tam bude chodiť autobus alebo vlak,” povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK. V poslednom období sa čoraz častejšie hovorí o tom, že regionálna železničná doprava by mala prejsť na kraje. Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší, má najvyššiu nezamestnanosť a najnižšiu hustotu obyvateľstva. To vyžaduje aj vyššie dotácie. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby sa ľudia dostali z a do práce, k lekárovi, deti do školy.

Práve koordinácia dopravy zabezpečí zníženie výdavkov a vyššiu efektívnosť dopravy. Vláda si musí uvedomiť, že nemôže mať zisky z dôchodcov, zdravotne postihnutých, študentov či detí. Práve naopak. Je nutné, aby verejnú dopravu dotovala. Súčasné dotácie nestačia. Preto vítam, že si naši odborníci sadnú, pripravia analýzu a nájdu najvýhodnejšie riešenia, ktoré zrejme budú smerovať k vybudovaniu integrovaného dopravného systému,” konštatoval predseda BBSK Vladimír Maňka. Samosprávne kraje však očakávajú v tomto procese aj výraznejšiu účasť štátu, ktorá má spočívať najmä v úprave súčasnej legislatívy do jednej právnej normy o verejnej doprave a spôsobe jej financovania.