Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Vás pozýva na kurátorsko-reštaurátorský výklad venovaný novo zreštaurovanej gotickej tabuli Ukrižovania.

Jeden obraz budeme môcť posudzovať z troch pohľadov, troch odborníkov na gotickú tabuľovú maľbu. O obraze budú diskutovať historik umenia a vedúci Zbierky starého umenia SNG Dušan Buran a reštaurátorky Veronika Gabčová a Ľudmila Zozuľáková. Podujatie sa uskutoční v galéri na Zvolenskom zámku v stredu 21. októbra od 18-tej hodiny.

sng

Gotická tabuľa Ukrižovania priniesla pri svojom nedávnom reštaurovaní mnoho nových poznatkov, a to nielen v technologickej oblasti. Objavili sa niektoré celkom nové motívy, a zase iné, ktoré boli známe už predtým, sa podarilo vysvetliť. Netradične venujeme celý večer jednému jedinému dielu. Budeme sa rozprávať o jeho reštaurovaní, o oblasti, v ktorej mohlo byť vytvorené, o špecifickom type Ukrižovania, ale tiež o ornitológii a botanike. Možno nájdeme odpoveď aj na otázky, akým šperkom má Bohorodička zopnutý plášť, čo robí na obraze sýkorka bielolíca a prečo rastú na lúke pod Krucifixom jahody a divozel veľkokvetý.

Dušan Buran (*1969)
Historik umenia, odborník na stredoveké umenie. Vedúci Zbierky starého umenia a kurátor Zbierky gotiky Slovenskej národnej galérie. Vyštudoval dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval na Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). Je predsedom slovenského komitátu ICOM. Venuje sa predovšetkým stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne umeniu a architektúre 20. a 21. storočia a problematike muzeológie a pamiatkovej ochrany.

Veronika Gabčová (*1960)
Od roku 1988 pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave v odbore reštaurovania maľby a ako manažér pre odborné činnosti na oddelení Digitálna galéria Slovenskej národnej galérie. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v odbore reštaurovanie maľby a po roku 1989 absolvovala niekoľko štipendijných pobytov v USA a Rakúsku. Akademická maliarka Veronika Gabčová sa venuje voľnej maliarskej tvorbe, voľnej sochárskej tvorbe, ale aj výtvarnému priestorovému riešeniu architektonických interiérov a exteriérov. V rámci svojej špecializácie sa podieľa aj na reštaurovaní umelecko-historických pamiatok, predovšetkým nástenných malieb, závesných obrazov a malieb na drevenom podklade.

Ľudmila Zozuľáková (*1979)
Výtvarníčka a členka Komory reštaurátorov SR. Po štúdiách na Univerzite Palackého v Olomouci pokračovala na VŠVU v Bratislave v odbore reštaurovanie maľby. V tomto smere má za sebou práce na nástenných maľbách v objektoch v Prahe i Bratislave. Ako reštaurátorka sa špecializuje na reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči. V jej výtvarnej tvorbe dominuje prostá realita, ktorú na plátne či papieri pretvára vlastným videním sveta.

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok
SNG Zvolenský zámok je už 45 rokov vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie Bratislava, ktorého úlohou je prezentovať najmä zbierky starého umenia, ktorú realizuje v troch ucelených expozičných celkoch – Gotické umenie, Ikony na Slovensku a Európske maliarstvo 16. – 19. storočia. Okrem toho prezentuje svoju činnosť aj na poli výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. Je sídlom digitalizačného pracoviska a depozitárov SNG.