V dňoch 12.3. – 31.7.2012 bude kvôli stavebným prácam uzavretá severná časť Námestia SNP v úseku od križovatky na Divadelnej ulici po Námestie slobody. S ňou priamo súvisia aj zmeny v MHD a na prímestských linkách.

Ide o zrušenie zastávky Obvodný úrad pre linky č. 1 a 13 pre smer Zlatý potok a linku č. 15 pre smer Sekier.

Druhou zmenou je premiestnenie zastávky Námestie SNP na ulicu M.R. Štefánika na parkovisko medzi Dopravoprojektom a reštauráciou Za múrami. Ide o linky č. 11 a 20 na smer AS, linku č. 3 na smer Bakova Jama, linku č. 14 v smere Hrad, linku č. 11 smerom na Kráľovú, linky č. 2, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 v smere Sekier, linky č. 8, 9 a 16 smer Západ a linky č. 1, 4, 7, 8, 12, 13 v smere Zlatý Potok. Pre linky č. 2, 3, 12, 13 a 17 v smere Západ, ostáva táto zastávka bez zmeny.

Treťou zmenou je zmena trasy liniek cez zastávku Centrum do Nám. SNP. Cez túto zastávku nebudú vedené spoje č. 11, 16 a 20 v smere AS, spoj č. 7 v obidvoch smeroch, spoj č. 10 v smere Nám. SNP a linky č. 2, 3, 8, 9, 16 a 17 v smere Západ.

Zmeny sa týkajú aj prímestských spojov, ktoré nebudú zastavovať v smere do Zvolena na zastávkach Zvolen, Obvodný úrad a Zvolen, Nám. SNP. Tieto spoje budú zastavovať len na zastávkach Zvolen, ŽSR a Zvolen, AS. Smerom zo Zvolena budú tieto linky naďalej zastavovať na zastávke Zvolen, Centrum.
Ide o linky: 611402 Lukavica – Sliač – Zvolen,  611403 Kováčová/Sielnica – Zvolen, 611405 Železná Breznica – Tŕnie – Budča – Zvolen, 611406 Dubové/Železná Breznica – Budča – Zvolen, 601457 Banská Bystrica – Zvolen a 601458 Banská Bystrica Roosvelt.nem./Pieninská – Zvolen.

V priebehu uzatvorenia Námestia SNP sa predpokladá aj uzatvorenie mosta cez Hron pri Hypernove, ktoré prinesie ďalšie zmeny v trasách MHD a prímestskej dopravy.