V aule Technickej univerzity vo Zvolene v stredu 20. júna slávnostnou promóciou ukončilo svoje štúdium na Detskej lesníckej univerzite 2017/2018 štyridsaťpäť žiakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Badína, Sliača a Vígľaša.

Cieľom Detskej lesníckej univerzity je podporiť environmentálne vzdelávanie, najmä vo vzťahu k lesu, lesníctvu a lesnému hospodárstvu. Za osem mesiacov štúdia absolvovali žiaci vyučovanie s odborníkmi na problematiku lesov a lesnými pedagógmi Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Navštívili aj netradičné miesta ako napríklad virtuálnu jaskyňu, lesný sklad, mestský úrad, arborétum, výskumný ústav, ale aj živú učebňu – les. Študenti Detskej lesníckej univerzity sa zúčastnili odborných prednášok na témy Les nie sú len stromy alebo Drevo ako tradičný materiál. Oboznámili sa aj s problematikou hospodárskej úpravy lesov, pestovania lesov a trvalej udržateľnosti.

V praktickej časti študenti navštívili Zubriu zvernicu, štátneho podniku Lesy SR OZ Topoľčianky. Súčasťou tohto zážitkového sprevádzania boli aj ukážky poľovne vycvičených psov. Prakticky si vyskúšali aj ciachovanie a meranie vyťaženého dreva, sadenie stromčekov jamkovou a štrbinovou sadbou, ako aj odoberanie vývrtu letokruhov, ktoré sa používa pri odborných dendrochronologických analýzach. Každý zo študentov mal možnosť si z dreva vyrobiť svoj vlastný svietnik.

Vo Zvolene študenti navštívili aj Arborétum Borová hora, kde im odborným sprevádzaním bolo predstavené prostredie arboréta, jeho výnimočnosť, rôzne druhy domácich aj zahraničných druhov stromov, krov a iných rastlín ale aj zbierky semien.

Počas slávnostnej promócie, ktorá sa konala na Technickej univerzite vo Zvolene, si absolventi Detskej lesníckej univerzity prebrali z rúk dekana Lesníckej fakulty diplom o jej úspešnom absolvovaní. Sľúbili, že budú šíriť myšlienky a tradície slovenského lesníctva aj po ukončení detského štúdia.

Koordinátorom projektu Detská lesnícka univerzita je tradične Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR – š.p., ďalšími partnermi sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.