Priblížením štúdia na Drevárskej fakulte a Fakulte ekológie a environmentalistiky začala v stredu na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene séria dní otvorených dverí (DOD). Podujatia sú určené záujemcom o štúdium na TU, a tiež širokej verejnosti.

„Návštevníci majú možnosť nahliadnuť nielen do priestorov jednotlivých fakúlt, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch i možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života,“ uviedol pre TASR hovorca TU Ján Lichý.

Podľa neho aktuálne prezentovaná Drevárska fakulta je jedinečná svojím profilom, keď okrem tradičného štúdia v odbore Drevárstvo ponúka aj také študijné programy ako Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu a aj Dizajn nábytku a interiéru.

Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium v troch ponúkaných študijných programoch, ktorými sú Ochrana a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity a Forenzná a kriminalistická environmentalistika, predstaví okrem iného aj analyzátor ultrajemných prachových častíc či digitálny mikroskop s laserovým analyzátorom kovov.

Výnimočné postavenie medzi slovenskými vysokými školami má podľa Lichého aj Lesnícka fakulta, ktorej DOD sa bude konať v pondelok (30. 1.) „Program DOD na tejto fakulte ponúkne okrem iného exkurziu do vynoveného fakultného zariadenia 3D CAVE, prehliadku zmodernizovaných laboratórií, ťažbového trenažéra Komatsu, ako aj prezentáciu možností prepojenia štúdia s praxou na Vysokoškolskom lesníckom podniku vo Zvolene,“ doplnil hovorca.

Najmladšou fakultou TU je Fakulta techniky. Jej DOD príde na rad v utorok (7. 2.). Pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika bude pripravená prezentácia špecifických pracovísk, prístrojov a zariadení fakulty. Návštevníci uvidia napríklad súboj robotov, metalografické laboratórium, elektrický traktor a do budúcnosti ich zavedie digitálna továreň.

TU ponúka aj štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, ktorý je prierezovým študijným programom naprieč viacerými fakultami.