Špeciálne olympiády Slovensko

25.7.2020

Športovci so zdravotným znevýhodnením ukazujú verejnosti,...