Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

30.4.2020

Budúcnosť civilných letov zo Sliača je otázna