mimoriadna linka MHD č. 23

29.5.2012

Dočasná linka MHD bude zriadená od 1. júna