Aj na Technickej univerzite vo Zvolene platia prísne protiepidemické opatrenia. Priestory univerzity preto zostali zatvorené, vstup do nich je umožnený iba s povolením vedenia univerzity. Mnohé študijné odbory si však vyžadujú prax v laboratóriách a univerzitných vedeckých pracoviskách, ktorá bude študentom chýbať.

Ako ukázal čas, dištančná metóda výučby nie je pre určité študijné odbory vhodná a študentom chýba dotyk s praxou. V celouniverzitnej ankete TUZVO sa študenti vyjadrili, že sa chcú čo najskôr vrátiť do učební alebo na odborné pracoviská. Toho sa však dočkajú až po zlepšení celkovej pandemickej situácie. Najcitlivejšie vnímajú túto situáciu študenti technických odborov, ktoré sú založené na praxi v laboratóriách a výskumných pracoviskách TUZVO.

Do zmieňovanej ankety sa zapojila štvrtina študentov univerzity. Viac ako 65 % zúčastnených študentov nesmierne túži po návrate do učební, pričom až 38 % z nich sa vyjadrilo, že sa štúdiu venujú menej v porovnaní s prezenčnou metódou výučby.

Takmer polovica respondentov (47 %) pociťuje menšiu motiváciu do štúdia aj napriek dostačujúcemu kontaktu s vyučujúcimi prostredníctvom online výučby (65 %). Vyučujúci na TUZVO sa v ankete zhodli, že dištančná metóda výučby je dlhodobo neakceptovateľná a už teraz registrujú u študentov menší záujem o štúdium.

S dištančnou metódou výučby pritom zápasia všetky štyri fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Najväčšou fakultou TUZVO je drevárska, na ktorej študuje takmer polovica všetkých študentov TUZVO. Ich štúdium tvorí z veľkej časti práve praktická časť. „Do celouniverzitnej ankety k dištančnej forme štúdia sa zapojilo i najviac študentov z Drevárskej fakulty, čo vnímame ako signál, že našim študentom prax skutočne chýba,“ hovorí Ján Sedliačik, dekan Drevárskej fakulty.

Na TUZVO pravidelne zasadá univerzitný Krízový štáb. Ten monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov. Opatrenia sú následne zverejňované na univerzitných komunikačných kanáloch.