Kým niekoľko týždňov bola pre šírenie nového koronavírusu obmedzená možnosť vstupovania na internáty, mimoriadna situácia si vyžiadala aj ich úplné uzatvorenie. Študenti postupne odchádzajú aj zo zvolenského internátu.

Tisícky študentov po celom Slovensku ostalo bez možnosti prístupu k svojim veciam. Najväčší problém však mali tí, ktorým v izbách neostalo len oblečenie. „Mne na izbe ostali študijné materiály a literatúra, ktoré som potreboval k učeniu. Čo je však najhoršie, mal som tam aj podklady k diplomovej práci,“ opisuje vzniknutú nepríjemnú situáciu Patrik, študent 5. ročníka Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo krízové štáby univerzít po celom Slovensku rozhodli o predčasnom ukončení zmlúv o ubytovaní študentov. Na Technickej univerzite vo Zvolene ide o približne 750 študentov, ktorí majú pobyt na území SR a sú povinní vysťahovať sa zo študentského domova. Cieľom tohto opatrenia je vytvoriť podmienky pre riadené, kontrolované a bezpečné prevzatie osobných vecí študentov z ubytovacích priestorov podľa presne stanoveného časového harmonogramu počas jedného týždňa pri dodržaní prísnych bezpečnostných a hygienických pravidiel.

Dodržiavajú opatrenia

Informáciu o odubytovaní dostali študenti vopred od riaditeľa ŠDaJ e-mailom. Študenti môžu vstúpiť do priestorov študentského domova iba s tvárovým rúškom a v rukaviciach. Pri vstupe do internátov má rozložené pracovisko kontrolná skupina, ktorá meria všetkým vstupujúcim telesnú teplotu a monitoruje celý proces odubytovania, aby nedošlo k porušeniu prijatých pravidiel.  Odchádzajúci študenti nemusia vypisovať žiadne dokumenty.

,,Vstup do študentského domova bude študentom povolený len v deň a hodinu určenú harmonogramom. Harmonogram odubytovania študentov je stanovený v hodinových intervaloch. Maximálna kapacita, ktorú budeme regulovať, je 10 osôb  počas jednej hodiny v budove študentského domova,“ dodáva riaditeľ študentského domova TUZVO Stanislav Jalakša.