V porovnaní s 24. kalendárnym týždňom možno podľa analýzy hlásení 58 percent lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji konštatovať, že rovnako akútne respiračné ochorenia (ARO), tak aj chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) si v posledných týždňoch udržujú nízku, no stabilnú úroveň.

Výskyt ARO oproti uplynulému týždňu mierne klesol (o necelých 5 percent), výskyt CHPO sa však zdvojnásobil. V absolútnych číslach pritom ide len o niekoľko prípadov, celkový  počet chorých zastal na čísle 29. V porovnaní s rovnakým  obdobím vlaňajška je výskyt ARO nižší o 66 percent  a výskyt CHPO až o 77 percent.  Vyplýva  to z pravidelného týždňového hlásenia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V 25. kalendárnom týždni sa v banskobystrickom kraji vyskytlo v absolútnych číslach 780 prípadov ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 29 prípadoch. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Luučenec, Revúca, Poltár a Banská Štiavnica.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno aj vzhľadom k výskytu koronavírusu chrípku podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Tá je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.