Blíži sa jedinečná oslava sedemdesiatej divadelnej sezóny Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Bude plná emócií a spomienok na sedem desaťročí divadla.

Galavečer 70 sezón DJGT je centrálnou oslavou jubilejnej sezóny. V piatok 5. októbra pripomenie cestu divadla od založenia po dnešok, sprítomní spomienky, kľúčové momenty i emócie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou diania na doskách znamenajúcich svet. Režisérom galavečera je Martin Peterich, ktorý v minulosti vo Zvolene pôsobil a pripravil tu mnohé úspešné inscenácie. V programe účinkujú herci umeleckého súboru divadla a hostia.

Sprievodnou aktivitou osláv budú novoinštalované panely vo vstupných priestoroch divadla, ktoré odkazujú na bohatú históriu divadla. Od piatka 5. októbra tu návštevníci nájdu výstavu archívnych fotografií z dobových inscenácií, súpis všetkých premiér divadla a ďalšie novinky označené logom jubilejnej sezóny.

V rámci galavečera bude uvedená do života kniha 70 SEZÓN DJGT. Autorkou knihy je dramaturgička Uršuľa Turčanová. V koncentrovanej podobe zachytáva na 150 stranách históriu DJGT a dopĺňa ju početnými fotografiami. Približuje najvýraznejšie umelecké osobnosti histórie aj patróna divadla, dramatika a spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Táto kniha získala ako projekt zvýrazňujúci kultúrne dedičstvo Európy značku ERKD 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (European Year of Cultural Heritage 2018). Kniha bude v predaji v pokladni DJGT, kde môžu návštevníci zakúpiť aj unikátny nástenný kalendár divadla na najbližších šestnásť mesiacov.