Augustové podujatia na zámku nekončia. V nedeľu 6. augusta o 16.30 h si na svoje prídu milovníci, ktorí dokážu oceniť tóny vážnej hudby.

Vychutnať si môžu koncert sláčikového kvarteta GENOVEVA, ktorý svojimi šikovnými prstami dotvorí za sprievodu klavíra Martin Kovarik. Podujatie sa uskutoční na Zvolenskom zámku. Vstupné je dobrovoľné.

Kvarteto GENOVEVA

Vzniklo v roku 1995 z iniciatívy študentiek Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde pôsobilo pod vedením členov Trávníčkovho kvarteta Jana Juříka a Antonína Gála. Po ukončení konzervatória členky pokračovali v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Kvarteto sa zúčastnilo kurzov v Brne a Žiline, koncertovalo v mnohých krajinách Európy. Okrem klasického repertoáru spolupracovalo aj so Štúdiom tanca v Banskej Bystrici, s ktorým premiérovalo mnohé skladby k tancu. V súčasnosti sa všetci venujú hudbe, ale na odlišných miestach. Prvá huslistka pôsobí koncertne so svojím manželom vo Švajčiarsku. Druhá huslistka pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Trnave a ako členka Trnavského komorného orchestra. Violončelistka učí na Konzervatóriu J. L. Bellu a SZUŠ R. Tatára a spolu s violistkou pôsobia v Štátnej opere Banská Bystrica.

Martin Kovarik Organ/Klavír

Po štúdiách na ostravskom konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (kde získal v r. 1992 cenu firmy Yamaha) pokračoval súkromným štúdiom u legendárneho organistu, klaviristu a skladateľa J. Guilloua v Paríži, s ktorým neskôr spolupracoval ako komorný partner (napr. svetová premiéra Koncertu pre klavír a organ od J. Guilloua v Dortmunde v r. 2002). M. Kovarik je známy svojimi organovými transkripciami a ako organistu ho môžete počuť v popredných katedrálach. (Paris, Passau, Hamburg, Milano, Gdansk, London…). V súčasnosti žije a pôsobí vo Švajčiarsku.