Roky nepoužívané semafory na križovatke ulíc Lučenecká cesta a Mládežnícka budú od 13. novembra trvalo funkčné. Svietiť majú v pracovných dňoch počas ranných dopravných špičiek, v ostatných časoch budú fungovať len v tzv. blikacom režime.

semafory lucenecka cesta ZVonlineV októbri prebehla druhá skúška svetelnej signalizácie. Aby sa zistil jej vplyv na dopravnú situáciu, spustená bola denne medzi 6.00 a 18.00. Testovaná bola za všetkých dopravných okolností – za bežnej premávky, počas pracovných dní, víkendov, sviatkov a najmä počas dopravných špičiek. Práve tu sa však ukázal problém. „V čase odpoludňajších dopravných špičiek sa pri zapnutých semaforoch začali na Lučeneckej ceste vytvárať kolóny. Najkritickejšia situácia vznikla v piatok pred Sviatkom všetkých svätých, kedy sa prejazd dotknutého úseku v smere od centra mesta meral na 12 minút. Práve výrazné narušenie plynulosti premávky v popoludňajších hodinách je podľa predstaviteľov Slovenskej správy ciest dôvodom, prečo nie je možné ponechať v popoludňajších hodinách semafory zapnuté v riadnom režime,“ oboznámil s vyhodnotením skúšobnej prevádzky referent zvolenského magistrátu pre dopravu Dušan Gdovin.

V čase ranných špičiek sa problémy s vytváraním kolón nepreukázali, za bežnej dopravnej situácie sa dokonca nepreukázala potreba, aby bola signalizácia vôbec zapnutá. Od 13. novembra teda svetelná signalizácia bude plne funkčná v pracovných dňoch medzi 6:00 a 9:00, následne prejde do tzv. blikacieho režimu.

Zapnutie semaforov iniciovalo Mesto Zvolen na žiadosť obyvateľov mestskej časti Sekier – Môťová. „Obrovská frekvencia vozidiel na Lučeneckej ceste spôsobuje odrezanie obyvateľov sídliska od spojenia s centrom mesta. Najmä v čase dopravných špičiek majú problém dostať sa zo sídliska osobné autá a aj autobusy MHD,“ povedala o motivácii k rokovaniam so Slovenskou správou ciest ako správcom cesty primátorka mesta Lenka Balkovičová. „Výsledky skúšobnej prevádzky sú len čiastočne uspokojivé, neriešená ostáva azda najproblémovejšia – popoludňajšia doba. Opäť to poukazuje na nevyhnutnosť vybudovania obchvatu mesta v smere západ – východ. Ide snáď o jedinú možnosť ako definitívne vyriešiť problémové spojenie mesta so svojím najväčším sídliskom,“ dodala zvolenská primátorka.