dsc04256Budova v súčasnosti už zrušenej železničnej stanice Stará Kremnička leží na jednej z najkrajších železničných tratí na Slovensku, medzi stanicami Hronská Dúbrava a Bartošova Lehôtka.

Trať číslo 171 spájajúca Zvolen a Diviaky bola uvedená do prevádzky 12. augusta 1872 a bola súčasťou Uhorskej severnej železnice. Budova samotnej stanice Stará Kremnička bola postavená medzi rokmi 1914 až 1915 a do roku 1995 bola obsadená personálom. Svoju históriu začal v Starej Kremničke písať v októbri 1944 aj pancierový vlak Štefánik, ktorý sa práve tu po prvý raz zapojil do bojov proti nemeckým vojskám.

Po tom, čo stanicu opustil personál, začali budovy chátrať a stali sa terčom vandalov. Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR), ktorým budovy patria preto rozhodli o ich zbúraní, rovnako aj o zrušení druhej staničnej koľaje.

Osud stanice sa rozhodli odvrátiť aktivisti zo Starej Kremničky, ktorí v roku 2011 založili občianske združenie Kamenica, nazvané podľa kopca vypínajúceho sa nad obcou. Plány združenia boli najmä zrekonštruovať budovu a zriadiť v nej pamätnú izbu železnice. V rovnaký deň, kedy bolo OZ Kamenica oficiálne zaregistrované však ŽSR pristúpili k zbúraniu jednej zo staničných budov a neskôr v roku 2013 aj k demontáži druhej staničnej koľaje. Tú pôvodne plánovalo združenie využívať v spolupráci s Klubom historickej techniky Zvolen na výstavy exponátov či rekonštrukcie bojov.

dsc04259Na konci roka 2013 sa združeniu po rokovaniach so ŽSR podarilo dohodnúť priaznivé podmienky pre prenájom budovy aj pozemkov stanice, vďaka čomu mohli aktivisti začať aspoň s odstránením náletových drevín z okolia stanice, či vyčistením vnútra budovy. Naďalej prebiehali aj rokovania so ŽSR o odkúpení budovy, čo by umožnilo jej následnú rekonštrukciu.

Na septembrovom rokovaní ŽSR v Bratislave bola združeniu ponúknutá budova stanice s pozemkom na jej odkúpenie za sumu 10 000 eur. OZ Kamenica však túto sumu pokladá za príliš vysokú vzhľadom na to, v akom stave je budova stanice v súčasnosti.

„Päť rokov sme čakali na vyjadrenie sa k našej žiadosti o odkúpenie, mali sme pripravené aj fondy. Dnes opäť zháňať peniaze nie je jednoduché. Keby tak samotné ŽSR skôr prispeli na záchranu peniazmi, ktoré budú musieť použiť pri búraní budovy, to by boli efektívne investované verejné financie,“ hovorí František Kovár, predseda OZ Kamenica.

Podľa ŽSR je suma stanovená znalcom v poriadku

„Návrh kúpnej ceny bol stanovený vo výške všeobecnej hodnoty určenej znalcom z daného odboru v znaleckom posudku, ktorý ŽSR nemajú dôvod spochybňovať, za kvalitu znaleckého posudku zodpovedá jeho vyhotoviteľ,“ uviedli ŽSR vo svojom stanovisku pre televíziu TA3.

Členovia OZ Kamenica v súčasnosti spolu so starostom obce Stará Kremnička uvažujú o ďalšom postupe. Otázne však je, či sa podarí nájsť požadovaná suma v rozpočte obce. V prípade, že nedôjde k odkúpeniu plánuje ŽSR predaj formou ponukového konania. V prípade že nebude úspešné ani to, hrozí pôvodne plánované zbúranie historickej stanice.

Trať medzi Zvolenom a Diviakmi predstavuje nedávny dokument Slovenský Semmering: