Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť SAD Zvolen, ktorá jazdila pre mesto aj v minulosti. Konečná suma, ktorá vzišla z verejného obstarávania, je 2,04 eur (bez DPH) za odjazdený kilometer. 

Posledná zmluva na zabezpečovania výkonov v súvislosti s MHD pochádza z roku 2009, podpísaná bola vtedy na obdobie 10 rokov. Na základe dodatku však môže zvolenská SAD-ka jazdiť pre mesto až do leta 2022. Dnes všetko nasvedčuje, že sa tak bude diať aj neskôr.

Práve spoločnosť SAD Zvolen sa totiž stala víťazom tendra, v ktorom mesto vyberalo dopravcu na ďalšie obdobie. „Zabezpečenie dopravnej obslužnosti vymedzeného územia mestu Zvolen vyplýva zo zákona, pričom preprava obyvateľov mesta Zvolen predstavuje služby poskytované najmä vo verejnom záujme. S ohľadom na povahu a hodnotu týchto služieb bolo povinnosťou mesta na výber dopravcu vyhlásiť verejné obstarávanie s uverejnením v európskom vestníku verejného obstarávania. Jedná sa pritom opäť o spoluprácu na obdobie 10 rokov,“ uviedol Tomáš Uríček zo spoločnosti Tatra Tender, ktorá pre mesto Zvolen zabezpečovala proces verejného obstarávania.

„Vo verejnom obstarávaní boli predložené ponuky troch uchádzačov. Jeden však musel byť vylúčený, keďže jeho ponuka nespĺňala všetky stanovené podmienky. Elektronickej aukcie sa tak zúčastnili dvaja z nich. Práve v nej sa podarilo znížiť výšku pôvodne predložených ponúk na konečných 23 777 713 eur (bez DPH) za 10 rokov,“ dodal Uríček.

Staronový dopravca by tak mal prepravovať cestujúcich za odplatu vo výške najviac 2,04 eur (bez DPH) na kilometer. „V predchádzajúcom období platilo mesto dopravcovi v priemere 1,92 eur (bez DPH) na kilometer. Ak si uvedomíme, nárast cien za 12 rokov, tak výsledná suma z verejného obstarávania je viac ako prijateľná,“ uvádza vedúca ekonomického odboru zvolenského magistrátu Zuzana Hrešová.

Zmluva s dopravcom musí byť ešte schválená v mestskom zastupiteľstve, čaká sa tiež na podpis zo strany predstaviteľov SAD Zvolen. Ak by k tomuto kroku predsa len nedošlo, mesto má možnosť osloviť druhého záujemcu v poradí.