Rádiológovia sú jednými z najžiadanejších odborníkov v každom zdravotníckom zariadení a tých kvalitných, si nemocnice dobre strážia. Ide o veľmi perspektívne, ale aj technicky a odborne náročné povolanie. Priblížiť rádiológiu sa nám pokúsila primárka rádiodiagnostického oddelenia z Nemocnice AGEL Zvolen, Valentína Rusenková.

Aká bola vaša cesta k tomuto špecifickému odvetviu medicíny?

Začala som v tomto odbore pracovať po skončení vysokej školy a po materskej dovolenke v roku 1998, keď som dostala pracovnú ponuku.

Čo všetko možno vďaka rádiodiagnostike zistiť? Ako rádiológia funguje?

Rádiológia je medicínsky  odbor, ktorý využíva ionizačné žiarenie (rtg žiarenie) a iné fyzikálne javy (najmä ultrazvuk, magnetické póle) na  diagnostiku chorôb. Vďaka vyšetreniam sa dajú zistiť vrodené ochorenia, traumatické zmeny, zápalové, nádorové ochorenia a iné. Bez možnosti využitia  týchto vyšetrení sa  dnes nedá predstaviť si žiadne neurochirurgické, transplantačné zákroky a ďalšie. Významná úloha rádiológie je v preventívnych a skríningových vyšetreniach. Bez rýchleho a presného diagnostikovania nemožno adekvátne liečiť pacienta.

Vieme, že žiarenie má aj svoje negatíva – radiačnú zátaž. Zrejme práve to bude dôvodom, prečo je rádiológov veľmi málo. Ako to, že vás to neodradilo?

Radiačná záťaž pre rozvoj moderných zobrazovacích metód sa výrazne znížila. Pri nástupe do práce ma to neodradilo, vedela som, že budem pomáhať ľudom.

Keď porovnáte časy, keď ste v odbore začínali s tým, ako to funguje dnes, čo sa zmenilo? 

V porovnaní s časom, keď som  začínala v odbore pracovať sa prístroje rýchlo technicky zdokonaľujú. Pribudli  nové zobrazovacie metódy, ako je napríklad magnetická rezonancia, PET CT, PET MR.

Ktoré z prístrojov využívate na vašom oddelení vo zvolenskej nemocnici?

V našej nemocnici pribudol  nový špičkový digitálny RTG prístroj, podobne ďalší v nemocnici Krupina,  USG prístroje, teraz na jeseň úplne nový CT prístroj.

Koľko pacientov vyšetríte mesačne, prípadne ročne s podozrením na akú diagnózu?

Mesačne  urobíme na RTG cca 2 730 vyšetrení, na CT cca 1 650 vyšetrení a na ultrasonografe cca tisíc vyšetrení.

Rádiológia je jedným z mála medicínskych odborov, kde je možné diagnostikovať aj na diaľku – lekárovi stačí snímok. Využíva aj zvolenská nemocnica túto možnosť, prípadne konzultujete snímky „na diaľku“ s inými špecialistami?

Naša nemocnica využíva diagnostiku aj na diaľku, snímky sa posielajú cez T3C,  lekári konzultujú snímky so špecialistami v iných nemocniciach.

Aj keď ste skúsenou odborníčkou, čo aj vás za roky praxe prekvapilo?

Za 22 rokov praxe som mala veľa zážitkov. Videla  som neobvyklé predmety na rtg snímkach a v CT obraze, či už to boli žiletky v žalúdku, alebo najrôznejšie predmety  v tráviacej  sústave. Vyšetrovala som pacientov  s bodnými a strelnými poraneniami s prítomnosťou projektilov v tele. Veľakrát sa stalo, že sme pri vyšetreniach náhodne zistili atypické umiestnenie orgánov, ako napríklad lokalizáciu pečene na ľavej strane. O čom sami pacienti netušili.