Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny zavádza nové systémové opatrenia. Dôvodom je havarijný stav prostredia bytovky vo zvolenskej časti Balkán, v ktorej dlhodobo žijú rómski občania. Už po štvrtý krát minulý týždeň prebiehalo čistenie lokality samotnými obyvateľmi.

Romovia Zvolen 2015 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Podľa Márie Koreňovej z Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny na MsÚ vo Zvolene sa s touto skupinou pracuje dlhodobo, ide však o pomalé kroky. Vďaka komunitnému centru, ktoré nedávno označil splnomocnenec vlády pre rómske menšiny Peter Pollák za jedno z najlepších v kraji, prichádzajú prvé úspechy.

„Deti majú miesto, kde môžu tráviť čas, získavajú základné návyky – napríklad u nás prvýkrát vidia zubnú kefku a učia sa, ako ju používať,“ hovorí Mária Koreňová. Komunitné centrum Romano Jilo je zároveň miestom, kde si deti robia domáce úlohy, venujú sa tvorivým prácam, rozvíjajú svoj hudobno-tanečný talent. „Rómovia sú stvorení pre hudbu a tanec,“ hovorí Koreňová, ktorá zároveň dodáva, že tanečný súbor Romano Jilo, ktorý v tomto komunitnom centre funguje, žne prvé úspechy aj mimo Zvolena. Centrum zároveň ponúka aktivity pre dospelých alebo matky s deťmi.

Sústavná práca s touto menšinou je podľa Koreňovej dôležitá, aj keď nie vždy vidieť výsledky. „Keby sme s nimi však nepracovali, situácia by bola podstatne horšia,“ vysvetľuje. Za úspech považuje aj upratovanie bytovky v lokalite na Balkáne. Zapojili sa dospelí, aj deti, ktoré navštevujú komunitné centrum, v súčinnosti s aktivačnými pracovníkmi, žijúcimi v tejto lokalite. Na upratovanie dohliadali terénni pracovníci. Deti potom za odmenu dostali opekačku, ktorá sa konala koncom augusta.

Spoločné upratovanie chce sociálny odbor opakovať pravidelne a viesť tak obyvateľov k udržovaniu poriadku. „Nezmeníme ich, ale môžeme ich takýmito krokmi postupne formovať,“ uzatvára Koreňová.