Spoločnosť ARKON, a.s. vo svojom rezidenčnom projekte vo Zvolene postupuje podľa plánov. Druhú zo štyroch pôvodne plánovaných etáp skolaudoval developer 17 mesiacov od spustenia výstavby. Projekt s celkovou výškou investície 8,6 mil. Eur zahŕňa 83 bytových jednotiek, suterénne garáže aj polyfunkčné nebytové priestory.

Bytový dom koncepčne nadväzuje na prvú etapu projektu, v ponuke sú 1. až 4.-izbové byty, byty s predzáhradkami, loggiami aj veľkorysými terasami na najvyšších poschodiach.

Pri výstavbe pracoval developer s filigránovým konštrukčným riešením, ktoré umožňuje presnejšiu aj rýchlejšiu konštrukciu hrubej stavby. Budova so šiestimi nadzemnými podlažiami disponuje predprípravou pre exteriérové žalúzie s diaľkovým ovládaním, v bytoch najvyššieho poschodia aj predprípravou na klimatizáciu. Vonkajšie okolie novým rezidentom poskytuje priestranné zelené vnútrobloky, 60 parkovacích státí, v prvom podzemnom podlaží je k dispozícií 80 garážových parkovacích miest.

„Aj napriek pandemickej situácii sa nám za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení podarilo stavbu realizovať v plánovaných termínoch. Zásluhu na tom má nepochybne výber filigránového riešenia, ako aj efektívna práca celého projektového a realizačného tímu, vrátane dodávateľov stavby,“ uvádza Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ a zakladateľ ARKON, a.s.

Developer má celý projekt Rezidencie Hron rozdelený do štyroch etáp, na ktoré má platné stavebné povolenie. Zvyšné, nateraz posledné dve etapy, plánuje realizovať súčasne. Momentálne sú už v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Spoločnosť predpokladá spustenie výstavby v priebehu niekoľkých mesiacov.

„Z vystavaných 83 bytových jednotiek je dnes voľných už len 15. Máme preto záujem doplniť ponuku a prípravu ďalších etáp považujeme za prirodzené vyústenie našich plánov a súčasnej trhovej situácie,“ dodáva Konkoľ.

O spoločnosti ARKON

ARKON, a.s. má za sebou viaceré úspešné realizácie najmä v regióne stredného Slovenska, ako sú EMPORIA City Residence a Rezidencia HRON I. etapa, vo Zvolene a projekt obchodného centra GALÉRIA v Lučenci. V Banskej Bystrici pracuje na projekte zásadnej premeny niekdajšieho areálu textilnej fabriky Slovenka na novú mestskú štvrť. V Košiciach tento rok otvoril zrekonštruovaný OD Urban (bývalý OD Prior) na Hlavnej ulici. Spoločnosť sa popri developmente zaoberá tiež akvizíciami perspektívnych výrobných a energetických spoločností, ako aj podporou vývoja špičkových priemyselných technológií. Viac informácií na www.arkon.as.