Vo štvrtok sa oficiálne ukončila od marca trvajúca rekonštrukcia jednej z hlavných ulíc v centre Zvolena. Rekonštrukcia ulice Ľudovíta Štúra stála mesto vyše 623-tisíc eur.

rekonstrukcia ulice L. SturaPôvodne sa práce mali skončiť do konca júna. Počas rekonštrukčných prác ulice však došlo k nutnej prekládke káblov vysokého napätia na časti úseku od ulice Janka Kráľa po Kimovskú. „Dôvodom nutnej prekládky bolo, že v súvislosti s rozšírením komunikácie v predmetnom úseku sa pôvodné VN káble umiestnené v zelenom páse dostali do telesa cesty a vlastník káblov SSE, a. s. Žilina trval na ich prekládke. Po viacerých rokovaniach došlo k dohode o združení investícií medzi Mestom Zvolen a SSE, a.s. Žilina a prekládka VN káblov sa zrealizovala,“ uvádza sa na stránke mesta Zvolen. Z tohto dôvodu sa ukončenie prác posunulo o mesiac.

Spoločnosť SKANSKA SK však už vo štvrtok 31. júla za účasti predstaviteľov mesta slávnostne odovzdala zrekonštruovaný úsek do užívania. Okrem obnovy cesty a chodníkov sa súčasne realizovala aj rekonštrukcia verejného vodovodu.