Rozhodnutím MUDr. Gabriela Šimku, MPH, ktorý je poverený výkonom hlavného hygienika SR, bol dnes odvolaný z funkcie regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Ako pri svojom odchode zdôraznil,  za rok 2010 úrad splnil plán  príjmov  na 100,43 percenta. Do výberového konania je poverená výkonom krajského hygienika a vedením služobného úradu MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., ktorá viedla toto významné  slovenské pracovisko verejného zdravotníctva od roku 1990 do augusta 2009.