V súvislosti s obvineniami Vodohospodárskej výstavby š.p. na adresu obyvateľov Slatinky a Združenia Slatinka, že sú na vine, že vo Zvolenskej Slatine sa opakujú povodňové škody, upozorňujeme, že namiesto obviňovania občanov je najvyšší čas, aby štát prestal spájať naliehavo potrebné úpravy brehov a dna rieky Slatina s priehradou Slatinka, ktorá je v nedohľadne, nikto z nej nechce odoberať vodu, stále sa nevie, koľko by mala stáť a kde na ňu zobrať stovky milionov eur.

p1010429
Ilustračné foto: Združenie Slatinka

Opatrenia vo Zvolenskej Slatine je z technického hľadiska možné urobiť aj samostatne, bez výstavby VD Slatinka, a sú aj finančne menej náročné. Pevne veríme, že štát prestane vydierať samosprávu a občanov tým, že keď ak nebudú podporovať výstavbu VD Slatinka, tak neochráni ich domovy pred povodňami.

Vodné dielo Slatinka ako také by v žiadnom prípade nemohlo ochrániť obyvateľov Zvolenskej Slatiny pred povodňami, pretože je plánované pod obcou. Keďže odberatelia vody sa opakovane vyjadrili, že úžitkovú vodu z priehrady Slatinka nepotrebujú, štátni vodohospodári sa chytajú každého, aj absurdného argumentu na zdôvodnenie potreby VD Slatinka.

V prípade protipovodňovej ochrany Zvolenskej Slatiny totiž vôbec nie je nutné stavať priehradu za 100 alebo 150 mil. EUR, ale je potrebné ihneď upraviť brehy a prehĺbiť dno, a následne urobiť opatrenia v povodí, v lesnej aj poľnohospodárskej krajine. To však štát desaťročia odmieta a drží obyvateľov a samosprávu Zvolenskej Slatiny ako rukojemníkov. Bráni realizácii protipovodňových opatrení v dedine s argumentom, že tieto je možné financovať a urobiť iba v súvislosti s výstavbou nepotrebnej a neefektívnej priehrady Slatinka.

„Je to podobná situácia, ako keby niekomu lekár oznámil, že mu môže zachrániť život operáciou a vybrať rýchlo rastúci nádor, ale že iba pod podmienkou, že táto operácia bude súčasťou väčšieho zákroku odobratia obličky, časti pečene a jedného oka.“ hovorí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. „Presne to sa deje vo Zvolenskej Slatine – štát ľuďom hovorí, že investuje do protipovodňovej ochrany ich domovov, ale zároveň s prehĺbením dna a s úpravou brehov rieky Slatina postaví aj 12 km dlhú priehradu pod dedinou. Že na stavbu nemá peniaze, a nevie, komu by voda z priehrady slúžila, je vedľajšie. Ak sa vrátime k podobenstvo s lekárom, tak je to rovnaké, akoby vlastne nebolo toho, komu dať orgány a vlastne neboli ani peniaze na tak veľkú a nákladnú operáciu. Že zatiaľ môže pacient s nádorom zomrieť, akosi lekára nezaujíma.“