Poslanci mestského zastupiteľstva v pondelok zobrali na vedomie urbanistickú štúdiu Bariny. To však zatiaľ neznamená, že nový športovo-rekreačný areál na tomto mieste skutočne vyrastie.

Aj keď zámer vedenia mesta vyzerá zaujímavo a priniesol by Zvolenu zaujímavý športový areál, kritikov má medzi poslancami i verejnosťou. Samospráva počíta na tomto mieste  s vytvorením plavárne s 25-metrovým alebo aj 50-metrovým bazénom, čo bude závisieť od neskoršieho rozhodnutia a čo je vo Zvolene mimoriadne citlivá téma. Zároveň má areál riešiť aj funkciu mestského kúpaliska. To však časť verejnosti nepovažuje za ideálne riešenie.

Viacerým mestským poslancom navyše v tejto fáze chýba štúdia realizovateľnosti, keďže urbanistická štúdia počíta s výraznými investíciami. Väčšina poslancov v zastupiteľstve však štúdiu nateraz odobrila, a príprava jednotlivých projektov v areáli tak môže pokračovať.

Veľký športový areál by mal v budúcnosti zahŕňať kúpalisko, plaváreň, atletickú bežeckú dráhu o dĺžke 400 metrov, ihrisko pre malý i veľký futbal či in-line korčuliarsku dráhu.

„Dlhodobo pociťujeme nespokojnosť zo strany verejnosti v otázkach športu, snažíme sa preto vyjsť ľuďom v tomto smere v ústrety. Ak vieme projektom v dlhšom časovom horizonte vyriešiť dlhodobý problém kúpaliska či plavárne, ak ním dokonca vieme pomôcť obyvateľom sídliska Západ s parkovaním, považujeme ho za ideálne riešenie,“ povedala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Tá zároveň poďakovala poslancom za podporu štúdie: „Ako vedenie mesta sme prišli s nápadom, ktorý sme po všeobecnom súhlase nechali rozpracovať. Výsledkom je štúdia, ktorá by mohla ostať bez reálneho obsahu, ak by ju poslanecký zbor nezobral na vedomie.“

Celému procesu schvaľovania predchádzalo aj pripomienkové konanie zo strany verejnosti. „Postupne sme prerokovali každú jednu pripomienku. Stálo to dlhé týždne práce, no každý, kto sa na nás obrátil s pripomienkou či žiadosťou o zapracovanie svojho podnetu, napokon dostal odpoveď,“ hovorí hlavný architekt mesta Peter Kašša. Ten na zastupiteľstve detailne informoval poslancov o jednotlivých pripomienkach aj o prístupe odboru územného plánovania k nim.

Patrioti upozornili na prevody okolitých pozemkov

„Upozornili sme na fakt, že je zaujímavé, že podporovateľ vedenia mesta vo volebnej kampani Ing. Gostík vedel už jeden a pol roka dopredu, že mesto kúpi pozemok pod športový areál. A kúpil susedný pozemok. Aká náhoda, že práve touto štúdiou je jeho pozemok navrhnutý ako prístupová cesta k jeho objektom. Tento pán je asi taký šikovný, že mu poštové holuby nosia strategické informácie, o ktorých ešte ani poslanci nerokovali. To je príliš veľa náhod,“ hovorí mestský poslanec Matej Snopko z poslaneckého klubu Patrioti.