Tento rok mesto Zvolen prijalo množstvo sťažností na kosenie trávnatých plôch. Týkali sa nedostatočného či neskorého kosenia.

Faktom je, že nie každá trávnatá plocha v meste spadá pod majetok mesta. Podľa Anny Bešinovej, vedúcej Odbobru výstavby, životného prostredia a dopravy, patrí veľká časť trávnatých plôch súkromným vlastníkom. Tým zo zákona vyplýva povinnosť kosiť plochy vo vlastnej réžii. V prípade, že sa o tieto plochy nestarajú, môžu byť mestom vyzvaní na ich pokosenie. V prípade, že ani potom si svoju povinnosť nesplnia, hrozí im pokuta. V prípade fyzických osôb 33 €, ak ide o osoby právnické, pokuta môže dosiahnuť čiastku až 6638 €.

lipnicovité-trávyMesto Zvolen už malo aj situáciu, keď sa takýto prípad dostal súd. „Mesto prípad vyhralo a o rok vinník opäť nepokosil,“ dodala Libuša Murínová z Oddelenia životného prostredia a dopravy na margo nepoučiteľných občanov.

Okrem súkromných vlastníkov zodpovedá za stav trávnatých plôch aj štát alebo VÚC, pod ktoré spadajú cesty na území mesta. K takýmto cestám patrí napr. Strážska, Lučenecká, Masarykova či Jesenského ulica a ich kosenie by mala zabezpečovať Banskobystrická správa ciest.

Kosenie ostatných pozemkov, patriacich pod mesto Zvolen, zabezpečuje pre mesto firma VOMA-SK s.r.o., ktorá ešte za predošlého vedenia vyhrala verejnú súťaž. Tento rok mesto evidovalo na ich prácu sťažnosti. Dôvodom nedostatočného kosenia bol podľa Jozefa Škvarku, manažéra firmy VOMA-SK s.r.o. prílišný dážď, ktorý im bránil v práci. Mesto však bude trvať na dodržaní zmluvných podmienok a dokosení plôch. Na utorňajšom stretnutí s viceprimátorom Jaroslavom Stehlíkom firma prisľúbila ukončenie prác koncom tohto týždňa. Pre urýchlenie pomôžu firme pracovníci VPP s odstraňovaním trávy a hrabaním.

Tento týždeň takisto prebieha kosenie na hronskej hrádzi Zvolen-Sliač, ktoré má trvať od 1.6 do 4.6. Z tohto dôvodu je uzavretá aj cyklocestička v čase od 6:00 do 14:00. Včera musela úsek kontrolovať Mestská polícia a dohliadať na to, aby občania nevstupovali na cyklocestičku. Koncom tohto týždňa by teda mali byť trávnaté plochy vo Zvolene vykosené k spokojnosti občanov.