Mestská polícia vo Zvolene má od nového roka 2020 k dispozícii lekársky prístroj defibrilátor, ktorý môže prispieť k záchrane ľudského života.

Tohto nenahraditeľného pomocníka budú môcť príslušníci mestskej polície operatívne využívať v prípadoch poskytovania prvej pomoci pri zlyhávaní srdcovej činnosti.

Za týmto účelom mestskí policajti absolvovali pod vedením školiteľky Slovenského červeného kríža, Zuzany Stanovej odborné školenia, v rámci ktorých si osvojili dôležité zásady poskytovania prvej pomoci a správne používanie defibrilátora.

Pomocou prístroja budú môcť mestskí policajti do príchodu záchranky včas vykonať prvotný, život zachraňujúci úkon. Odborného školenia sa zúčastnili aj členovia občianskej hliadky.