Na tohtotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Zvolene došiel rad aj na platovú otázku najvyšších predstaviteľov mesta. Primátor Miroslav Kusein ale predložený návrh stiahol a svoj plat i plat viceprimátorov tak zmrazil.

Viceprimátorka Alžbeta Staníková, primátor Miroslav Kusein a viceprimátor Juraj Družbacký.

Keďže plat primátora sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok a poslanci schvaľujú len percento navýšenia od základnej sumy, so zvyšovaním priemernej mzdy môže stúpať aj plat primátora. Primátor Zvolena má v zmysle zákona po novom nárok na minimálny plat 2327,- €, pričom poslanci môžu túto sumu zdvihnúť až o 70%. Keďže tí zvolenskí túto maximálnu možnosť v uplynulom období Miroslavovi Kuseinovi schválili, poberá dosiaľ plat vo výške 3862,- €, pričom po zvýšení priemernej mzdy to tentokrát mohlo byť o 93 eur viac, čo však primátor nateraz zamietol a návrh zohľadňujúci zákonné nároky stiahol.

Plat sa preto nezdvihne ani jeho zástupcom, keďže ten je určený percentom z platu primátora. Viceprimátorka Alžbeta Staníková, ktorá svoju funkciu vykonáva len na polovičný úväzok poberá mesačne 1236,- € a Juraj Družbacký, vykonávajúci funkciu na plný úväzok, má plat 2476,- €. Primátor a viceprimátori nemajú nad rámec schváleného platu nárok na žiadne mimoriadne odmeny.

Plat vyšší ako banskobystrický primátor

Napriek stiahnutiu bodu o možnom navýšení platu primátora, sa Miroslav Kusein nestráca ani v porovnaní s primátormi krajských miest. Mesačne má plat vyšší o takmer osemsto eur, než banskobystrický primátor Peter Gogola. Krajské mesto má tiež len jednu viceprimátorku na plný úväzok, ktorá na rozdiel od Zvolena, poberá plat v polovičnej výške platu tamojšieho primátora. Výrazne nižší plat, a to v minimálnej zákonnej miere, poberajú primátori Žiliny a Trenčína.

Porovnanie mesačných platov primátorov ku koncu roka 2012

Milan Ftáčnik Bratislava                4 503 €
Richard Raši Košice                4 503 €
Jozef Dvonč Nitra                4 263 €
Vladimír Butko Trnava                4 175 €
Miroslav Kusein Zvolen                3 862 €
Anton Danko Poprad                3 838 €
Pavol Hagyiari Prešov                3 340 €
Peter Gogola Banská Bystrica                3 068 €
Richard Rybníček Trenčín                2 508 €
Igor Choma Žilina                2 508 €