Zvolenská nemocnica je už takmer dva roky v prvej línii boja s koronavírusom. Tri vlny pandémie, viacero mutácií a rekordné počty hospitalizovaných pacientov v rovnakom čase, kedy rekord je vyše 80. Napriek uvedenému však nemocnica mala a má minimum detských covidových pacientov. Čomu vďačí za tento stav a či sa uvedené potvrdí aj v aktuálnej etape mutácie Omikron, prezradila v rozhovore primárka Pediatrického oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen MUDr. Zuzana Krčíková. 

Fakt, že vo zvolenskej nemocnici bolo doteraz omnoho menej detí s nákazou vírusom covid-19, je zaujímavý. Ako si to vysvetľujete z pohľadu odborníčky, pediatričky? 

To záleží od toho, čo porovnávame. Oproti roku 2020 bolo hospitalizovaných detí, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie covid-19, viac. Celkovo našou ambulanciou a oddelením prešlo do 30 detí s ochorením COVID 19. Ale ak porovnávame počet hospitalizácii detí oproti dospelým, je ich samozrejme nepomerne menej. Čo súvisí so základným priebehom ochorenia. Ako je známe, u detí prebieha ochorenie covid-19 často asymptomaticky, alebo len s miernymi príznakmi. Tieto stavy zväčša nevyžadujú akútnu hospitalizáciu.

Aké sú podľa vás rozhodujúce faktory, ktoré to ovplyvňujú?

U detí prebieha ochorenie covid-19 väčšinou asymptomaticky, alebo len s veľmi miernymi príznakmi, ako sú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, pár dní trvajúca zvýšená teplota, horúčka, nádcha, kašeľ, poprípade hnačky, zvracanie. Tieto stavy si teda nevyžadujú hospitalizáciu. A, samozrejme, tu zohráva úlohu aj to, že deti nemajú ešte toľko komorbidít ako starší pacient, u ktorých je priebeh ochorenia oveľa horší často až fatálny kvôli ďalším závažným základným chronickým ochoreniam.

Aké boli zdravotné charakteristiky tých detí, ktoré boli liečené u nás na covid oddelení?

U niektorých pacientov sme len náhodne, pri vstupnom „skríningu“ zistili pozitivitu na koronavírus. Pacienti prišli pôvodne s inými príznakmi. Niektorí boli doma pozitívne testovaní a na oddelenie boli odoslaní obvodným lekárom pre dlhšie trvajúce teploty, dehydratáciu, či netolerovanie stravy, tekutín a liečby. Ale mali sme aj pacientov s ťažším priebehom, s veľkým postihnutím pľúc a potrebou kyslíkovej liečby.

Možno definovať typické spoločné príznaky a priebeh ochorenia u detí s covidom, ktoré boli vo zvolenskej nemocnici hospitalizované? A aký bol najčastejší vek týchto detí?

Úplne typické spoločné znaky detskí pacienti nemali, možno, ak sa hlbšie zamyslíme, mohli to byť pacienti s oslabenou, resp. pozmenenou imunitnou odpoveďou. Pretože na hospitalizáciu boli prijatí pacienti s covid-19 v novorodeneckom veku, diabetici, astmatici alebo boli obézni. Vek pacientov bol rôznorodý.

Líši sa nejako prevencia pandémie, čo sa týka dospelých a detí? Čo by ste odporučili rodičom a ich deťom, aby sa vyvarovali nákazy vírusom covid-19?

Odporučila by som to, čo sa tu už dva roky opakuje, čo už aj samotné deti v škôlkach dobre ovládajú a je to základom boja s pandémiou. A to je používať adekvátne prekrytie dýchacích ciest (hlavne na miestach, kde nie je možné dodržiavať dostatočný odstup), dodržiavať rozostupy, dezinfekciu rúk. A vyhýbať sa masovým akciám a zvážiť očkovanie, ak to zdravotný stav a vek pacienta dovoľuje.

V súvislosti s mutáciou omikron, má odlišné príznaky a priebeh liečby u detí? Mali ste, resp. máte už malých pacientov s mutáciou omikron? 

Áno, mali sme a aj aktuálne máme pacientov s mutáciou omikron. Zatiaľ to boli skôr deti dojčeneckého veku s febriltami ťažko reagujúcim na antipyretiká, odmietajcúcimi perorálnu hydratáciu, jeden pacient mal laryngitídu. Prechodne sa u niektorých objavila hnačka. Základom liečby u týchto detí bola adekvátna hydratácia, antiypretiká a vitamínová terapia.