Opernú časť Zámockých hier zvolenských otvorí v nedeľu 24. júna svetoznáma opera Umberta Giordana Fedora.

Toto dielo zaznie na Slovensku prvýkrát a to hneď v exkluzívnom obsadení – hlavné postavy stvárnia talianska mezzosopranistka Cristina Baggio a Miroslav Dvorský.

Opera vznikla na námet rovnomennej divadelnej hry Victoriena Sardoua. Po svojej premiére v roku 1898 sa stala trvalou súčasťou repertoáru operných divadiel na celom svete a  postava Fedory dodnes patrí k vyhľadávaným úlohám veľkých primadon. Dirigenta Mariána Vacha, ktorý operu hudobne naštudoval, zaujala neobyčajná invenčnosť hudobného spracovania: „… skĺbili sa v ňom beethovenovské a wagnerovské kompozičné techniky s typickým veristickým spracovaním témy.“

Réžie tohto pozoruhodného diela sa v banskobystrickej Štátnej opere ujal Michael Tarant z Českej republiky. Vidí v nej isté pozoruhodné paralely so súčasnosťou: „Na Fedore ma veľmi zaujala, bohužiaľ, stále aktuálna téma jedinca ničeného štátnou mocou. Sloboda našich životov je stále limitovaná prerastaním mafiánskych praktík do štátnej moci a podivnou, dvojakou hrou tajných bezpečnostných a policajných zložiek. Tým dostáva téma tragickej a vášnivej lásky v tejto opere ďalší rozmer.“

Autorkou kostýmov je Klára Vágnerová, scénu navrhol Tomáš Moravec, zbor Štátnej opery pripravila Iveta Popovičová, dramaturgicky sa podieľala Lenka Horinková.

Zaradením toho svetového titulu do svojho repertoáru ponúka Štátna opera možnosť zoznámiť s dielom veľkého majstra Umberta Giordana, ktoré bude mať na Zámockých hrách zvolenských slovenskú premiéru.