Na konci koncertu stáli na pódiu rómski umelci, policajná kapela, ale aj študenti drevárskej školy. Spoločne predniesli Tichú noc a publikum po stojačky tlieskalo.

Program benefičného podujatia tvorili predovšetkým hudobno-tanečné vystúpenia folklórneho súboru Romano Jilo, ktorý postupne zvyšuje svoju kvalitu. „Teraz máme zvládnutý už hodinový program, tu sme previedli ukážku,“ povedal Peter Kačica ,choreograf súboru Romano Jilo. Sekundovali im mladí ľudia z kapely Králi zo SOŠ drevárskej pod vedením Jána Prokaja. V jednom momente sa ich vystúpenie spojilo – talentovaný spevák Adrián Ševc zaspieval tri rómske piesne. „Spieva to lepšie, ako ja,“ smial sa Miroslav Kačica z Romano Jilo. „Nebolo to prvýkrát, čo sme vystúpili spolu. Je to úžasná spolupráca najmä vďaka pánovi Prokajovi, ktorý je veľmi ochotný a nadšený,“ dodal s úsmevom Peter Kačica.

Do tretice sa k nim pridala kapela mestských policajtov Police team, ktorá predviedla to najlepšie zo svojho repertoáru, najmä slovenskú staršiu, aj novšiu tvorbu – Lipová lyžka, Za ránka, za rosy, ale aj hit Horúcu lásku. Pri interpretácii tejto piesne policajtom a hudobníkom tanečne pomáhali tanečníčky z Romano Jilo. Farebnosťou krojov a spontánnymi pohybmi dotvorili atmosféru, ktorú popisuje text piesne.

Okrem hudby sa predstavil aj rómsky jazyk v celej svojej kráse. Úryvky zo svojej tvorby prečítali rómski spisovatelia združení v o. z. Rolik. „Zastrešujeme 27 ľudí, ktorí nedostali do vienka spev a tanec, ale ostré jazyky,“ smial sa Maroš Balog, zástupca o. z. Rolik. Uviedol, že rómsky jazyk je veľmi ľubozvučný a dialektovo pestrý. „Kodifikovaný bol v roku 1971, v 2008 vznikol štandardizovaný jazyk, teda jeho pravidlá,“ dodal Balog. Prítomným sa prihovorila aj primátorka Lenka Balkovičová. V príhovore spomenula tragické piatkové udalosti na zvolenskom námestí, ktoré ju hlboko zasiahli.

„V piatok na námestí došlo k tomu, že dvaja nie veľmi dobre vychovaní mladí muži prepadli pána a zbili ho tak, že zomrel,“ povedala Balkovičová a dodala:„Táto skutočnosť ma inšpiruje k zamysleniu, aby sme sa nepozerali na človeka z hľadiska toho, kde vyrastal, ale aké má srdce, ako je vychovaný, ako sa správa.“ Dodala, tiež že rómske deti z Romano Jilo, napriek tomu, z akých podmienok pochádzajú, sa snažia na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa, postaviť sa čelom k životu, a to je dôležité.

Pozitívnu správu do sveta vyslala aj riaditeľka ZŠ Námestie mládeže Ľubica Tomčíková. Spolu so žiakmi sa rozhodli venovať časť výťažku zo školskej vianočnej burzy práve súboru Romano Jilo.

„Zrkadlo neodbúrava len predsudky, ale ukazuje nám aj našu dušu. V tomto predvianočnom čase sme nastavení, aby sme sa viac otvorili radosti, pokoju a spolupatričnosti. Tieto hodnoty sa snažíme pestovať aj u našich žiakov, aby mali radosť, keď sú obdarovaní a ešte väčšiu, keď obdarujú,“ dodala Tomčíková.