Svetlo sveta uzrela nová kniha od autora a súčasného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Kniha má názov Turzovci. Vo štvrtok sa v študovni knižnice stretol autor so svojimi priaznivcami, aby im o tomto diele povedal pár slov. Akcia mala veľký úspech. Sála sa už krátko pred začiatkom naplnila prevažne staršími návštevníkmi.

Ako sám autor priznáva, jednou z inšpirácií pre napísanie knihy o tomto slávnom rode, bol film Juraja Jakubiska Bathory, ktorý rodinu vykresľuje veľmi negatívne. Príbeh o osudoch osobností tejto rodiny je v knihe doplnený o historické fakty. Vykresľuje rodinu hlavne ako rodinu obchodníkov, spoluvlastníkov fuggerovsko-turzovskej spoločnosti, ktorá bola v tej dobe jedným z najväčších finančných impérií.

Väčšiu časť prezentácie autor venoval svojej staršej knihe, Pravdivý slovenský príbeh, a rozprávaniu o Matici slovenskej. Vyjadril svoje plány, ako vzkriesiť túto, medzi mnohými ľuďmi už takmer zabudnutú, inštitúciu. Dal do popredia potrebu národného cítenia medzi ľuďmi. Na túto tému nadviazala aj aktívna diskusia, v ktorej sa riešili aj otázky morálky, osvety ale aj problematika Slovákov v zahraničí.