Pracovné ponuky vo
Zvolene

Skladník v stravovacej prevádzke

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Plný úväzok

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Okres Zvolen

Ponuka z istp.sk

Pridané: 18.5.2023