Na rezanie závitov slúžia dva druhy nástrojov. Závitníky a závitové očká. Záleží od toho, či chceme  rezať vonkajší, či vnútorný závit. To pre väčšinu ľudí zrejme nebude nová informácia, ale aj každý z týchto nástrojov sa vyrába v niekoľkých prevedeniach.

Závit nemusí vznikať len rezaním

Na rezanie vnútorných závitov slúžia závitníky. Vo všeobecnosti by sme ich mohli rozdeliť na sadové, maticové, strojné a tvárniace závitníky.

Sadové závitníky (ako už z názvu vyplýva) sú v sadách. Zvyčajne po tri, ale pre jemnejšie závity môžu byť po dva. Používajú sa na ručné rezanie závitu postupným rezaním. Na rozdiel od sadových závitníkov, maticový závitník je jeden na celé rezanie. Strojové závitníky sú v porovnaní s maticovými kratšie, s krátkymi nábehovými kužeľmi.

Špeciálnou kategóriou sú tvárniace závitníky. Nazvali sme ich špeciálnymi nie preto, žeby sa nejakým zásadne iným spôsobom používali, ale preto, že vytvárajú závity nie rezaním, ale tvarovaním bez triesky. Z toho logicky vyplýva, že sa používajú pri tvárnych materiáloch.

Aj kvalitné materiály potrebujú starostlivosť

Ďalej sa závitníky, ale aj závitové očká delia podľa toho aký druh závitu vytvárajú a z akého materiálu sú vyrobené. Závity sú najčastejšie metrické alebo palcové. Z materiálov pre výrobu závitníkov a závitových očiek prevládajú ocele typu HSS a HSSE-PM.

Aj ak máte závitníky z toho najkvalitnejšieho materiálu, nezabúdajte pri práci s nimi používať mazací olej alebo pastu pre predĺženie ich životnosti. Samozrejme aj pri najlepšej starostlivosti sa môže stať, že sa vám závitník pri práci zalomí.

Preto je dobré mať po ruke špeciálny vrták na zalomené závitníky, ktorým zalomený závitník dokážete odvŕtať. Predtým, ako začnete rezať nový záviť však nezabudnite dôkladne odstrániť všetky triesky.