Od 2. apríla sa začne rekonštruovať a modernizovať hlavná pošta na Námestí SNP vo Zvolene.

Na hlavnej pošte prejdú rekonštrukciou priestory na prízemí. Z tohto dôvodu budú pracoviská priehradok pre verejnosť presťahované na prvé poschodie, kde bude zriadená dočasná pošta. Všetky činnosti bude pošta vykonávať bez obmedzenia. Jednotlivé pracoviská a prístup k nim budú viditeľne a jasne označené.

Pokiaľ niektorí občania nebudú môcť využiť služby dočasnej prevádzky pošty na prvom poschodí z dôvodu prístupu po schodoch, môžu navštíviť Poštu 2 pri osobnej stanici. Na tejto pošte budú upravené otváracie hodiny od 08.00 do 18.00 hodiny.

Naďalej na hlavnej pošte platí opatrenie pre matky s kočíkmi a invalidných občanov na vozíčku, ktorí  budú obslúžení na vrátnici pošty. Ide o vjazd medzi poštou a hotelom Poľana. Súčasná rekonštrukcia pošty bude zahŕňať aj vybudovanie bezbariérového vstupu na hlavnú poštu.

Podľa vyjadrenia dodávateľa prác bude rekonštrukcia hlavnej pošty ukončená do štyroch mesiacov.