Regionálne spravodajské portály spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o. Banská Bystrica v nasledujúcich dňoch ponúknu možnosť zverejnenia platenej politickej reklamy určenej kandidátom a stranám pred marcovými parlamentnými voľbami.

Bannerové kampane sa riadia podľa platného aktuálneho cenníka spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o., kde je k základnej sadzbe pripočítaná prirážka za politickú reklamu vo výške + 50% zo základnej ceny.

Politické PR články budú uverejňované na všetkých regionálnych spravodajských portáloch spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o. výhradne v na to určenej rubrike „Voľby 2012“. Cena uverejnenia PR článku v tejto rubrike, pričom článok bude prvým v danej rubrike (viditeľným s obrázkom na titulnej stránke a podstránkach) minimálne v trvaní dvoch dní, je na portáli BBonline.sk 35,- €; na ZVonline.sk a DTonline.sk 15,- € a na LConline.sk 10,- € – konečná cena pri dodaní všetkých podkladov. Dátumy možných publikovaní týchto článkov sú 10.,12.,14.,16.,18.,20.,22.,24.,26.,28. februára a 1.,3.,5., a 7. marca.

Kandidátov a strany upozorňujeme, že publikovaním svojej politickej reklamy na portáli BBonline.sk preberajú všetku zodpovednosť za publikovaný obsah. Oficiálna volebná kampaň začína až 21. dní pred voľbami. Do vtedy kandidátom odporúčame prezentovať sa v medziach zákona. Termín konania parlamentných volieb v roku 2012 je 10. marca.

Bližšie informácie: reklama@bbonline.sk, info@regionalmedia.sk