Dni rododendrónov 2023 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Otváracie hodiny sú počas oboch dní (sobota, 27. mája a nedeľa, 28.mája) od 9.00 do 17.00 hod. Prehliadky s odborným výkladom budú o 10-tej a 14-tej hodine.

Areál arboréta ponúka možnosť využitia stálych vyznačených náučných trás, ku ktorým počas podujatia pribudne Rododendronový chodník, ktorý návštevníka prevedie výsadbami rododendronov. Podujatia je určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.