ZVonline (Filip Urban), foto: ŠKK | 17.3.2011

Podpora mládeže v korčuľovaní

Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK Zvolen), v spolupráci s mestom Zvolen zorganizoval prvý ročník jedinečného projektu, zameraného na rozvoj a zvyšovanie korčuliarskej gramotnosti pre deti materských a základných škôl v meste Zvolen a v okolí.

Tento bezplatný projekt prebiehal na verejnej ľadovej ploche za V. ZŠ vo Zvolene od januára 2011, tri dni v týždni, mimo hodín vyčlenených pre verejnosť. Projekt chcel zatraktívniť využívanie verejnej ľadovej plochy tak, aby nebola len miestom voľného korčuľovania, ale aj miestom kde sa deti naučia správne a hlavne bezpečne korčuľovať.

ŠKK Zvolen je síce mladý klub ale disponuje vynikajúcou kvalifikovanou a certifikovanou trénerskou základňou, ktorá garantuje kvalitu a atraktívnosť výuky korčuľovania na ľade. Tréneri ŠKK Zvolen dokážu hravou formou naučiť aj úplných začiatočníkov a zároveň deti, ktoré už vedia korčuľovať zdokonaliť sa natoľko, aby zvládli bezpečne korčuľovať na umelom aj prírodnom ľade a zvládať aj krízové situácie, ktoré na ľade môžu nastať a tým pádom predchádzať zbytočným úrazom. Skúsenosti, ktoré deti získali počas projektu, sú vynikajúcim základným kameňom, na ktorom môžu v budúcnosti stavať, v prípade, že sa rozhodnú pokračovať v tréningoch hokeja alebo krasokorčuľovania.

Do projektu sa zapojili 2 základné školy – V. ZŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene a Základná škola Lieskovec, a tiež Materská škola 1. Mája vo Zvolene. Celkovo sa zúčastnilo vyše 150 detí z uvedených inštitúcií.

Pre všetky zapojené inštitúcie bola účasť v projekte bezplatná! Mesto Zvolen poskytlo pre účely projektu ľadovú plochu bezplatne a tak isto aj tréneri ŠKK Zvolen sa zúčastnili projektu bez akejkoľvek finančnej náhrady. Nulová finančná náročnosť len zvyšovala atraktivitu projektu.

Keďže sa jednalo o pilotný projekt takéhoto zamerania vo Zvolene, nikto nedokázal predpokladať, aký bude mať úspech. Veľmi vysoké číslo absolventov, prejavená spokojnosť a viditeľný pokrok detí, ktorý dosiahli počas priebehu projektu presviedča o tom, že projekt mal opodstatnenie a určite si zaslúži aby sa v ňom pokračovalo aj nasledujúcu zimu. Vedenie ŠKK Zvolen aj napriek nesmiernemu úspechu už teraz rozmýšľa nad pokračovaním projektu tak, aby bol ešte atraktívnejší ako tento.

Fotogaléria