Útoky na zdravotníckych pracovníkov, prevažne na tých, ktorí slúžia na urgente, sa zvyšujú. Prevažne za to môže alkohol, drogy, prípadne psychický stav pacienta. Útočia často aj príbuzní zo strachu o svojich blízkych. Na chodbách pohotovosti už došlo aj k ublíženiu zo strany ženy, ktorá bola navyše HIV pozitívna. Svoje skúsenosti rozpráva riaditeľka nemocnice, ale aj skúsená sestrička.

Ako upozorňuje Martina Pavlíková, všetci zdravotníci, ktorí slúžia na urgentnom príjme alebo na pohotovosti, majú štatút chránenej osoby, takže konanie pacienta, ktorý na nich útočí, môže byť v zmysle platnej legislatívy kvalifikované ako útok na verejného činiteľa.

Na urgent chodia tí, čo tam nepatria

Celoslovenským problémom je, že urgentný príjem navštevujú pacienti, ktorí tam nepatria. ,,Buď sa im cez deň nechce čakať u lekára alebo majú dlhotrvajúce zdravotné problémy a keď potrebujú odcestovať, rozhodnú sa ich riešiť pred odchodom do zahraničia. Sú to aj pacienti, ktorí nechcú prísť v pracovnej dobe, ba občas aj „len tak išli okolo a spomenuli si, že ich niečo bolí“.“ objasňuje riaditeľka.

Podľa štatistík sa na urgente vyskytujú prevažne ľudia pod vplyvom alkoholu, zväčša sú agresívni. Zhruba polovicu tvoria ženy. V každej pracovnej zmene sú vo zvolenskej nemocnici v službe muži – sanitári, v prípade potreby je privolaná hliadka polície, ktorá zostáva pri pacientovi až do jeho upokojenia, alebo pacienta priamo privezie polícia.

,,Osobitnú skupinu tvoria príbuzní, ktorí sa dozvedia o úmrtí blízkej osoby. Tento stav je sprevádzaný pochopiteľným návalom emócií a neraz aj agresiou. V tomto prípade je tento stav pochopiteľný, ale naši zdravotníci musia zvládnuť aj tieto životné okolnosti,“ dodáva riaditeľka nemocnice. Každý prípad je individuálny a podľa toho je zvolený aj prístup.

Situácia na urgentoch sa zmenila

V minulosti sa riešili na urgentných príjmoch len naozaj závažné stavy, dnes sa zo záchranného systému stal len ,,drahý taxík“. Úplne osobitnú časť konfliktov tvoria podľa riaditeľky pacienti, ktorí už prichádzajú s naštudovanými diagnózami z webu a stáva sa to veľmi často. ,,Vyplýva z toho aj rad sťažností, ak pacient nedostane všetky vyšetrenia, ktoré si vygooglil. Treba si uvedomiť, že v troch riadkoch sa nedá o diagnóze, jej príznakoch a liečení, zhrnúť šesť ročné štúdium, ktoré musí absolvovať každý lekár,“ konštatuje Ľudmila Veselá.

Urgentný príjem Nemocnice AGEL Zvolen momentálne pôsobí v dočasných priestoroch, pretože sa nemocnica realizuje výstavbu nového urgentného príjmu s diagnostickým zázemím a expektačnými lôžkami. Detská ústavná pohotovostná služba je prevádzkovaná samostatne v oddelených priestoroch pri detskom oddelení.

Zdravotníci musia reagovať aj na emócie príbuzných

Dagmar Pirníková je sestrou na internom urgentnom príjme Nemocnice Zvolen. Ako sama hovorí, často sa stáva, že práve príbuzní pacientov – zo strachu o svojich blízkych – verbálne opakovane atakujú personál, dožadujú sa rýchleho postupu a okamžitých informácií. Dochádza „To sú však bežné situácie, ktorým sa snažíme predchádzať poskytnutím dostatočných informácií, vysvetľovaním, ochotným, pokojným a vľúdnym prístupom,“ konštatuje sestra.

Bezdomovci z ulice sa na urgent vracajú

Pomerne často sa na ambulanciách urgentného príjmu objavujú agresívni pacienti pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Občas sú to aj ľudia závislí na tvrdých drogách. „U nich je agresivita veľmi vysoká a takmer vždy je potrebná asistencia polície,“ hovorí. Osobitnú skupinu tvoria bezdomovci. „Poskytne sa im nielen zdravotná, ale aj hygienická starostlivosť, čisté oblečenie vrátane odvšivenia a o pár dní sa celý proces zopakuje,“ prezrádza sestrička skúsenosti zo zdravotníckych chodieb.

Zvyšuje sa počet psychicky chorých

V poslednej dobe sa zvyšuje počet pacientov, ktorí sú na urgentný príjem privezení v akútnej fáze psychického ochorenia, ktorého súčasťou je aj sebaubližovanie. Súčasťou týchto stavov býva často nepredvídateľná agresivita.Spomínam si na prípad pacientky intoxikovanej alkoholom, ktorá pri vyšetrení napadla našu kolegyňu tak rýchlo a nepredvídateľne, že nestihla na útok zareagovať a došlo k fyzickému ublíženiu, ktoré vyžadovalo chirurgické ošetrenie. Tiež si spomínam na bizarný prípad pacientky, ktorá si o pol noci zavolala záchranku pre zdravotné ťažkosti. Následne vysvitlo, že jej ťažkosti súviseli s úmrtím zajačika. Čítala na internete, že zajace prenášajú tularémiu a ona sa bojí nákazy, tak sa naliehavo dožadovala urgentného ošetrenia a apelovala na povinnosť zdravotníkov ju vyšetriť,“ spomína na zážitky.

Majú aj dobrých pacientov

Máme vak aj pozitívne príklady a tých je chvalabohu veľa, kedy sa pacient naozaj úprimne za starostlivosť poďakuje a vyjadrí svoju spokojnosť. „Sme presvedčení, že spokojný pacient sa vráti tam, kde naozaj spokojný bol. A spokojnosť vo vzťahu k zdraviu má naozaj vysoké nároky. Vykonávať túto prácu zodpovedne a s láskou sa bez vnútorného presvedčenia nedá. Ja túto prácu sestry vykonávam viac ako 40 rokov a nikdy som svoje rozhodnutie neoľutovala,“ dodáva s pokorou Dagmar Pirníková.