Kým uplynulý týždeň analýza hlásení detských aj praktických lekárov v našom kraji ukázala mierne  zvýšenie hlavne akútnych respiračných ochorení (ARO), a nižší výskyt chrípky a chrípkových ochorení (CHPO), v 35. kalendárnom týždni sa situácia zmenila.

V 35. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) 893 chorých na ARO. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 43 prípadoch.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota, Žarnovica, Zvolen a Revúca. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Žarnovica a Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu občanov v produktívnom veku a najmenšie deti od 0 až 5 rokov.  Najlepšie v ukazovateli chorobnosti sú adolescenti.

V rámci hygienicko- epidemiologického monitoringu hlási v 35.kalendárnom týždni RÚVZ Banská Bystrica za okres Banská Bystrica 2 prípady COVID-19. V prvom prípade išlo o ženu vo veku 25-34 rokov, ktorá  sa vrátila z Poľska. V druhom prípade sa jednalo o študenta vo vekovej skupine 20-24 rokov. Študent sa vrátil z tábora, ktorý sa konal v okrese Pezinok.