Epidemiológovia v Banskobystrickom kraji v 37. kalendárnom týždni zaznamenali výraznejší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), či chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO).

Podľa analýzy hlásení 59 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 44 percent a výskyt CHPO až deväť násobne.

Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 1335 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Počet chorých na chrípku je aktuálne 37.

V 37. kalendárnom týždni je najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach v okrese Zvolen, Rimavská Sobota, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Žiar nad Hronom a Banská Bystrica.