Tohoročná peľová sezóna bude dosť netypická, pretože je poznačená veľkými výkyvmi teplôt už od začiatku roka.

Foto: ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

Výrazné oteplenie v januári vyvolalo v teplejších oblastiach skoré kvitnutie liesky, na strednom a severnom Slovensku boli v tom období veľmi výdatné snehové zrážky a nižšie teploty, takže tu ku kvitnutiu liesky v takom rozsahu nedošlo. Prudké ochladenie v závere januára zastavilo kvitnutie liesky na juhu Slovenska a prinieslo alergikom úľavu. Opätovné kvitnutie nastúpilo spolu s oteplením v závere februára. Aj keď na horách je stále veľa snehu a nočné teploty  ešte sem tam klesajú pod nulu, v ovzduší sa vyskytujú spóry plesní a peľ drevín – prvých jarných alergénov.

Prudké oteplenie v závere 11. kalendárneho týždňa prinieslo so sebou aj enormný nárast peľu v ovzduší na celom území Slovenska, pričom kritickým dňom bola sobota 17. marca. Rozdielne bolo len druhové zloženie peľu v ovzduší. Kým v Banskej Bystrici dominoval silne alergizujúci peľ liesky a jelše , v Bratislave to bol slabšie alergizujúci peľ tisovitých – cyprusovitých a peľ topoľov. V tento deň padali teda prvé tohoročné rekordy. Najvyššie koncentrácie peľu liesky zaznamenala Banská Bystrica – 1185 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu a peľ jelše namerali všetky monitorovacie stanice (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra,  Trnava, a Žilina) v koncentrácii 809 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu. V Bratislave koncentrácie peľu  tisovitých-cyprusovitých dosiahli neuveriteľných  9567  peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu a peľ topoľov v nedeľu vystúpil na 650  peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu.  Druhové spektrum peľu na území Slovenska sa rozšírilo o peľ jaseňa a vŕby, zvýšili sa aj koncentrácie peľu brestu. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu  Cladospórium“, konštatovala k aktuálnej peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku.  Prognózy na tento týždeň tiež neveštia pre alergikov nič dobré. Vyššie denné teploty urýchľujú nástup kvitnutia aj ostatných drevín, takže sa dajú predpokladať vysoké hladiny peľu v ovzduší aj v nasledujúcich dňoch. Peľová sezóna jelše a liesky pokračuje na severe Slovenska, na ostatnom území už prešla svojim maximom. Postupne budú narastať koncentrácie peľu drevín zo skupiny cyprusovité-tisovité aj na ostatnom území SR, pribúdať bude  i peľ jaseňa,  brestu, topoľov a vŕb. Podľa RNDr. Lafférsovej dá sa tiež predpokladať skorší nástup peľovej sezóny brezy s vyššími koncentráciami jej peľu, môže sa tiež urýchliť prvé kvitnutie tráv z čeľade lipnicovitých a tým aj skorší nástup ich peľovej sezóny.