Aj tento rok sa bude konať finančná zbierka na podporu celonárodného boja proti rakovine. Tento 15, ročník Dňa narcisov sa uskutoční 15. apríla.

Účelom podujatia je získanie prostriedkov na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám, taktiež na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní Ligy proti rakovine a na podporu výskumných a klinických projektov. Pri zbieke budú pomáhať zdravotné strediská, dobrovoľníci stredných a vysokých škôl.

Okrem osobným dobrovoľným finančným príspevkom za kvietok narcisu, je možné prispieť aj vo verejnej finančnej zbierke v termíne od 4. do 18. paríla 2011 zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov. Operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Deň narcisov organizuje Liga proti rakovine, pobočka Banská Bystrica v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja.