Otvorenie ďalšieho ročníka Detskej lesníckej univerzity 2018/2019 sa bude konať v piatok, 19. októbra o 9-tej hodine vo Zvolene na ulici Tomáša Garrigue Masaryka. Detskú lesnícku univerzitu aj tomto školskom roku zabezpečuje Národné lesnícke centrum Zvolen – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania. 

Aj v školskom roku 2018/2019 tradične pripravilo Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci s partnermi projektu atraktívny a zaujímavý študijný cyklus o lese pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

Hlavným cieľom Detskej lesníckej univerzity je popularizácia lesníckej vedy a výskumu a podpora rozvoja prírodovednej gramotnosti. Žiaci spoznajú nové zaujímavé fakty z oblasti lesníctva a ekológie lesa. Budú sa učiť priamo vo vysokoškolskom prostredí, absolvujú viaceré interaktívne prednášky a zážitkové formy pedagogiky.

Tridsaťdeväť žiakov prihlásených zo šiestich stredoslovenských škôl sa môže tešiť na pestrý a hodnotný program doplnený pripravenými  študijnými materiálmi a pomôckami. Súčasťou vzdelávania bude okrem ôsmich prednášok od odborníkov na danú lesnícku problematiku aj lesnícky výlet či programy lesnej pedagogiky. Pre absolventov je tradične pripravená záverečná promócia na Technickej univerzite vo Zvolene.