Do jednej výstavy spojilo Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene svoje dve výročia. Tým prvým je 95. výročie vzniku Lesníckeho múzea v Bratislave a druhým je 80. výročie vzniku Mestského múzea vo Zvolene. Výstavu LDM otvorilo v uplynulý piatok.

„Rozvoj lesníckeho múzea i mestského múzea po ich zrode poznamenalo vojnové besnenie, následné organizačné peripetie, časté sťahovanie i nedostatočná podpora oboch kultúrnych inštitúcií zo strany verejnosti,“ uvádza múzeum.

Všetko spolu takmer ohrozilo ich existenciu a cenné fondy. Po desaťročiach zmien i presunov došlo v roku 1992 k spojeniu oboch fondov – lesnícko-drevárskeho a regionálneho pod strechou Lesníckeho a drevárskeho múzea, ktoré tak nadviazalo na svojich predchodcov vo Zvolene a Bratislave. Vývoj múzea do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil v roku 2008, keď sa stalo súčasťou štátneho podniku Lesy SR.

Na výstave môžu návštevníci vidieť výber z minulej expozičnej a výstavnej práce múzea, ktorá je najviditeľnejšou zložkou jeho činnosti. „Tá sa však dá realizovať len vďaka ťažiskovým múzejným aktivitám, ktoré bývajú viac-menej skryté pred očami verejnosti. Ide najmä o výskum, tvorbu zbierok a dokumentáciu, ktoré dopĺňa ochrana a starostlivosť o nadobudnutý zbierkový fond,“ informuje múzeum.

Fond v súčasnosti tvorí viac ako 50.000 zbierkových predmetov a je rozčlenený do viacerých zbierok – histórie, archeológie, etnografie, numizmatiky, lesníctva, drevárstva, mykológie a zbierky historických fotografií a pohľadníc. Vybrané ukážky zo zbierok sú vo forme exponátov súčasťou výstavnej ponuky.