S blížiacim sa koncom roka sa priblížil aj koniec obnovy Parku Jozefa Dekreta Matejovie. Obľúbené vychádzkové miesto Zlatopotočanov získava novú podobu, cesta k nej však vôbec nebola ľahká.

Investíciu poznamenal prudký rast cien energií a materiálov. Ako pri mnohých iných stavbách, konečná cena sa napokon vyšplhala na 650 tisíc eur, čo je takmer dvojnásobok.

Príspevok z eurofondov vo výške 242-tisíc eur sa nemenil. Ak to teda ešte v roku 2021 vyzeralo tak, že pokryje väčšinu nákladov, napokon ide len o menšiu časť a mesto muselo nájsť zdroj dofinancovania.

„Pri podobných projektoch obvykle musia mestá a obce siahnuť do vlastných rozpočtov. Ak je podobných stavieb viac, čo najmä vo väčších mestách nie je nič výnimočné, výdavky na strane rozpočtu neúmerne stúpajú a samosprávam vysychá zdroj financovania jednotlivých služieb pre svojich obyvateľov,“ objasnila vedúca ekonomického odboru Zuzana Hrešová.

V prípade Parku J. D. Matejovie sa súčasnému vedeniu našťastie podarilo nájsť mimorozpočtový zdroj financovania. Je ním pôžička z Envirofondu s ročným úrokom iba 0,1 %. Podobných mechanizmov však nie je veľa.