V dňoch 10. až 12. októbra 2012 sa v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP 23/35 uskutoční už 15. ročník výstavy húb, tentoraz pod názvom „Objavujeme huby a ich tajomstvá – ako možnosť rozvíjania telesnej kultúry mládeže a vytvárania si pozitívneho vzťahu k prírode a lesu“. Cieľom výstavy je ukázať druhové bohatstvo a krásu húb v našej prírode, rozšíriť vedomosti verejnosti o tejto tajuplnej skupine organizmov, pritiahnuť mládež k zberu húb, k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode a k jej ochrane. Ďalším cieľom je naučiť praktických hubárov bezpečne poznať smrteľne jedovaté druhy húb, ktoré si každoročne vyberajú svoju krutú daň.

Tak ako po iné roky aj tentoraz bude výstavu dopĺňať niekoľko sprievodných podujatí. Predovšetkým to bude súťaž pre širokú verejnosť „O najväčší počet prinesených druhov húb“. V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže treba každý druh huby osobitne zabaliť do papierového vrecka alebo novín a priniesť počas výstavy do múzea. K jednotlivým nálezom je tiež potrebné pripojiť údaje o nálezisku (najbližšia obec, pohorie…), presnejšie určenie miesta nálezu (napr. lúka, les, dreviny v okolí) a dátum zberu. Tieto podmienky nie sú samoúčelné, niektoré huby budú uložené v herbári Lesníckeho a drevárskeho múzea a údaje o náleziskách pomôžu pri mapovaní rozšírenia húb na Slovensku. Súťažiť sa bude o hubársku príručku.

Ďalším sprievodný podujatím bude už tradične mykologická poradňa. Každý výstavný deň od 1600 do 1700 hod. budú mykológovia z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene – RNDr. Ján Gáper, CSc., Ing. Stanislav Glejdura a doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. radiť hubárom, odpovedať na ich otázky a určovať prinesené huby.

Samotná výstava bude otvorená v stredu 10. októbra od 1000 do 1700 hod, a v ostatné dva dni 11. a 12. októbra budú otváracie hodiny od 900 do 1700 hod.

Po tohoročnom suchom lete, kedy sa zdalo, že huby už ani neporastú, teplá a daždivá jeseň sľubuje oneskorenú sezónu a dáva nádej aj pekné úlovky húb. Preto veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí vytvoriť hodnotnú výstavu, ktorá bude zdrojom poučenia pre širokú hubársku verejnosť všetkých vekových kategórií.