Dotazníkový prieskum spokojnosti občanov s fungovaním samosprávy, ktorý každoročne vyhlasuje mesto Zvolen, priniesol tento rok viac lepších bodov ako v minulých rokoch. Z prieskumu vyplynulo, že so 16 oblasťami svojho života sú obyvatelia mesta spokojnejší ako v rokoch 2020 aj 2021.

„Výsledok ukazuje, že Zvolenčania majú zo života vo svojom meste lepší pocit, čo je príjemné zistenie. Určite však nie dôvod na uspokojenie. Stále máme množstvo príležitostí na zmenu k lepšiemu, práve na ne sa budeme sústreďovať aj naďalej,“ zhodnotila najnovší prieskum primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Zvolenčania majú tradične od mája do júla možnosť vystaviť svojej samospráve vlastné vysvedčenie. Mieru spokojnosti so službami mesta známkujú ako v škole, pričom jednotka je najlepšie hodnotenie a päťka najhoršia známka.

Tohtoročné hodnotenie ukázalo nárast spokojnosti vo väčšine oblastí života. Kým v rokoch 2020 a 2021 bola zvolenská samospráva ohodnotená priemernými známkami 2,73 a 3,09 v aktuálnom roku nastalo zlepšenie na hodnotu 2,68. Do prieskumu bolo pritom zaradených 332 platných dotazníkov doručených v papierovej alebo online podobe.

Respondenti v prieskume najviac oceňujú zlepšenie oproti minulému roku v starostlivosti o zeleň a Park Ľudovíta Štúra. Pozitívne hodnotia aj priestor pred osobnou železničnou stanicou, rovnako ako aj kultúrny a spoločenský život v meste.

„Najlepšie priemerné známky získali v tomto roku od obyvateľov mesta oblasti vzdelávanie, životné prostredie, sociálne služby, cestovný ruch a kultúra. Tieto oblasti boli v prvej päťke aj minulý rok,“ zhodnotila Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta Zvolen. Horšie bola už tradične zhodnotená dopravná infraštruktúra, ale aj šport.